... مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید

یلدا

 

پیش خودم فکر می کردم چون با تو بودم روزم کوتاه شد و شب زودتر از همیشه سر رسید... 

اما فریادهای مرد هندونه فروش٬می گفت: 

نه٬دلیل اش یلداست...  

 

ـ یلدا هم تاب نیاورد و حسودی کرد... 


نسخه قابل چاپ | تاریخ: دوشنبه 30 آذر 1388 ساعت:19:15 | نویسنده:ما
حدیث روز