... مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید

یاسٍ شقایق

 

 

حرف های جالبی می زند: 

 

- روابط ادم ها بیش از اینکه بر تفاهم بنا شده باشه٬بر سوِء تفاهم بنا شده... 

 

- " هر آشنایی، عاقبت دردی است تازه بر پیکره ی احساس ... ". 

 

- باید از دل استفاده ی بهینه کرد...  

 

- یه روز می فهمید که هیچ چیز ارزش نداره که ادم به خاطرش اینجوری بشه٬هیچ چیز! 

 

- همه ی روابط انسانی که توش خدا گمه٬محکوم به زوال ه... 

 

- مواظب بیست و یک سالگی ات باش. 

 

- فداکاری فقط برای خدا معنی می ده. 

 

- حیف عمر ادم که اینجوری ...

 

 

۰۷


نسخه قابل چاپ | تاریخ: جمعه 25 دی 1388 ساعت:11:40 | نویسنده:ما
حدیث روز