... مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید

روز دوازدهم

حبیبا؛


چشمهایمان را چون قلبهایمان، قلبهایمان را چون افکارمان و افکارمان را چون روحهایمان و روحمان را در راستای محوریت امام عصرمان قرار ده.

یا صاحب...


نسخه قابل چاپ | تاریخ: چهارشنبه 21 اردیبهشت 1390 ساعت:21:52 | نویسنده:ما | 0 نظر
حدیث روز